VEĆ SA ŠEST MJESECI vaša beba dobro zna kada ste LJUTI, ne možete je PREVARITI!

Beba, dijete
Bebe imaju već od šestog mjeseca života sposobnost da razlikuju emocionalne ekspresije, tvrde naučnici.
Da li bebe zaista prepoznaju emocije ili samo fizičke karakteristike lica, sigurno ste se makar jednom to zapitali.
Istraživači sa Univerziteta u Ženevi su dali odgovor na to pitanje. Naime, bebe i u tako ranom uzrastu, prije nego što progovore, mogu da razlikuju emocije.
One izražavaju emocije kako bi na taj način komunicirale sa svojim roditeljima, pošto je to jedini način da izraze svoje potrebe za presvlačenjem ili hranom.
Dalji rezultati studije sugerišu da bebe nemaju preferencije za srećna ili ljuta lica nakon što čuju neutralan glas ili nekoga ko iskazuje bijes.
Takođe, duže vremena gledaju ljudima u usta, ako su prepoznale ljutnju, a čule glasove koje prepoznaju kao srećne emocije.
Istraživači su za potrebe ove studije analizirali 24 šestomjesečne bebe u Ženevi. Njima je pokazan crn ekran dok su slušale neutralne, srećne ili ljutite glasove 20 sekundi.
Poslije toga su gledale lica koja su izražavala neke od ovih emocija u trajanju od deset sekundi.
Tehnologija kojom su praćene linije pogleda beba utvrdila je da bebe duže gledaju u srećna lica, i da mogu da razlikuju sreću od bijesa.