VIC DANA: Mujo potpuno gol u rijeci

Kupa se Mujo potpuno gol u rijeci. Na obali rijeke jedna mlada dama čita knjigu. Mujo dopliva bliže obali, pa je upita:
– Šta čitaš?
– Psihologiju – odgovori ona.
Sad već zaintrigiran da priđe dami, a znajući da je gol, baci pogled oko sebe, ugleda na dnu neku šerpu. Uze je sa dna, stavi na “kritično mjesto”, izađe na obalu i upita djevojku:
– A šta proučava ta psihologija?
– Pa, zahvaljujući njoj mogu na primjer znati šta ti u ovom trenutku misliš.
Mujo zavodnički prilazi i pita damu:
– Pa hajde, reci, šta ja u ovom trenutku mislim, a?
– Pa evo, ti misliš da ta šerpa koju držiš ima dno, ali ga ona nema!