Muž i žena se spremaju na…

Spremaju se muž i žena na zabavu. Muž, koji ima samo 3 dlake na glavi, pita ženu:
– Kako da se počešljam?
Ona mu odgovori da jednu dlaku počešlja na lijevu stranu, jednu na desnu stranu i jednu u sredinu.
Muž se počešlja, ali mu pritom jedna dlaka otpadne. Pita on ponovno ženu, a ona mu predloži da stavi jednu dlaku na lijevu, a drugu na desnu stranu.
Muž se tako počešlja, ali mu još jedna dlaka otpadne.
Pita on ponovno ženu kako da se počešlja, a ona mu ljutito odgovori:
– Ma fućka mi se, idi raščupan!