VIC DANA: Dva policajca na motoru

Voze se dva policajca na motoru. Onaj odzada viče:
– Daj stani malo, piša mi se.
– Strpi se još malo, sad smo u stanici.
Ne prođe dugo, a ovaj opet viče:
– Ako ne staneš, upišat ću se.
Zaustave se, ovaj otrči u grmlje, te se vrati sav upišan.
– Pa što je bilo?
– A ništa, drž’o sam se za pendrek.