VIC DANA: Fata u vatrogascima

Pošla Fata u vatrogasce. Uči ih kapetan šta da rade u određenim situacijama:
– Kad viknem “Jedan” da ste se odmah spremili, kad viknem “Dva” da ste odmah krenuli, kad viknem “Tri” da ste odmah počeli gasiti, a ako vam je kratko crijevo viknite “Četiri” i neko će vam već donijeti.
Kad dođe Fata kući kaže Muji:
– Sad ćemo se igrati kao vatrogasci. Kad viknem “Jedan” da si se odmah skinuo, kad viknem “Dva” da si skočio na mene, a kad viknem “Tri” počinjemo.
I krene Fata:
– Jedan, dva, tri… četiri, četiri, četiri…