Kako pravilno voziti u kružnom toku, kada uključiti žmigavac, a kada to ne treba činiti…?

Kako pravilno voziti u kružnom toku, kada uključiti žmigavac, a kada to ne treba činiti...?

Kako bi se poboljšala protočnost prometa, u mnogim gradovima zadnjih nekoliko godina grade se kružni tokovi.

Ovakva rješenja na križanjima trebala bi pridonijeti i sigurnosti u prometu, no uočava se da dobar dio vozača ne zna pravilno ponašati pri ulasku, kretanju i izlasku iz kružnog toka.

Veliki broj vozača, naročito srednje i starije životne dobi, prilikom polaganja vozačkih ispita nije se susretao s kružnim tokovima, a niti se dodatno educirao o pravilu prometovanja i ponašanja u njima. Nakon što su se kružni tokovi pojavili na relacijama njihovih svakodnevnih ili povremenih prometovanja u njih ulaze sa rizikom da se ne dogodi prometna nesreća, pa stoga evo nekoliko savjeta.

Stoga je policija objavila upute koje bi vozačima trebale pomoći u takvim situacijama:

VOZAČ VOZILA KOJI ULAZI U KRUŽNI TOK ?

  • Vozač koji se približava obilježenom pješačkom prijelazu, a kod nas prije gotovo svih kružnih tokova takvi prijelazi postoje, dužan se kretati sigurnosnom brzinom tako da ne ugrožava pješake koji su već stupili ili stupaju na pješačke prijelaze.
  • Vozač koji namjerava  na cesti ili drugoj prometnoj površini obaviti neku radnju vozilom  (uključiti se u promet, prestrojiti, skretati lijevo ili desno i sl.) ne smije započeti tu radnju ako time dovodi u opasnost sebe ili drugog sudionika u prometu.
  • Prije započinjanja ovih radnji vozač se mora  uvjeriti  da to može učiniti bez opasnosti po sebe ili druge sudionike u prometu, vodeći računa o položaju svoga vozila i brzini kretanja. Za nepoštivanje ovih propisa predviđena je novčana!

Pravilo prednosti prolaska:

1. U pogledu pješaka,  vozač je dužan pješačkom prijelazu približavati se sigurnosnom brzinom tako da ne ugrožava pješake, odnosno da se može sigurno zaustaviti da bi propustio pješake koji su već stupili na pješački prijelaz, te kod djece, starijih i iznemoglih osoba kada tek stupaju na pješački prijelaz.

2. U pogledu prednosti vozilima – s obzirom da je na ulazu u kružni tok najčešće postavljen prometni znak “raskrižje s prednošću prolaska”, prednost imaju vozila koja se kreću kružnim tokom prometa, pa ih vozač koji se kani uključiti u kružni tok treba propustiti. U slučaju da nema prometnog znaka, situacija bi bila obrnuta – prednost bi imala vozila koja se uključuju u kružni tok.

 VOZAČ VOZILA KOJI SE KREĆE U  KRUŽNOM TOKU I IZ NJEGA IZLAZI?

  • Vozač koji se kreće kružnim tokom ima prednost prolaska u odnosu na sva vozila koja se nalaze na priključnim cestama i ulicama.
  • Prilikom isključivanja vozača iz kružnog toka, prije te radnje vozač mora pravovremeno uključiti desni pokazivač smjera, te ga isključiti nakon izvršene radnje.
  • Vozač koji se isključuje iz kružnog toka također je dužan kretati se odgovarajućom brzinom i na način da prilikom isključenja s vozilom propusti pješake koji prilaze ili se nalaze na pješačkom prijelazu.

 KADA DAJEMO POKAZIVAČ SMJERA?

  • Prilikom ulaska u kružni tok ne dajemo pokazivač smjera.
  • Prije izlaska iz kružnog toka dajemo desni pokazivač smjera, na taj način obavještavamo vozila da izlazimo iz kružnog toka i olakšavamo drugim vozačima njihov ulazak.
  • Ako vozač ne obavijesti druge sudionike o svojoj namjeri čini prekršaj za koji je predviđena novčana kazna.