Amiška djeca ne pate od savremenih bolesti, alergija im je sasvim nepoznat pojam


Amiška djeca, odrasla na ruralnim farmama na sjeveru Indijane, ne pate od astme niti bilo kojeg oblika savremenih bolesti. Štaviše, pojam alergije je potpuno nepoznat za ovu djecu.
Riječ je o istraživanju koje je sproveo švicarski naučnik, koji je ovim istraživanjem uporedio hronična oboljenja djece odrasle na švicarskim farmama i djece rođene u amiškim porodicama.
“Zaključak je da je stopa savremenih oboljenja veoma, veoma niska kod amiške djece”, kaže Mark Holbrejh, koji je predvodio ovo istraživanje. “Zaista, kao da postoji nešto što štiti amišku djecu, a šta je to i dalje ostaje nejasno”, kaže on.
Inače, istraživači su upoređivali djecu odraslu u relativno zdravim, ruralnim sredinama i došli do zaključka da su amiška djeca zdravija od djece odrasle na evropskim farmama. Štaviše, tokom posljednjih 20 godina zabilježeno je svega nekoliko amiške djece koja su bila alergična na nešto i, generalno, alergije su prava rijetkost u ovoj, prilično zatvorenoj, zajednici.
Inače, amiške porodice, od kojih mnoge vuku korijene upravo iz Švicarske, žive izolovano od ostatka svijeta, ne koristeći savremene tehonologije. Nijedna amiška porodica ne posjeduje auto ili TV.
Izvor: Mojmagazin.info